Pěkně provedená pokládka zámkové dlažby

Zámková dlažba je dnes již velmi známou možností, jak si zkvalitnit povrch příjezdové cesty , ale také na větších plochách komunikací či parkovišt. Výjimku netvoří celé obří komplexy, které jsou pokryté touto dlažbou. Vzpomeňme si jen na velká nákupní střediska, která dnes a denně navštěvujeme a již si ani neuvědomujeme, po čem šlapeme. Doma je pokládka zámkové dlažby poměrně složitou záležitostí a vyžaduje si zkušené pracovníky, kteří mají šikovné ruce, sílu a také schopnost přesně měřit. Zámková dlažba se objevuje na trhu v mnoha tvarech a barevných kombinacích vhodných k Vašemu rodinnému domu.

Typy a druhy zámkové dlažby

Se zámkovou dlažbou se můžete setkat v mnoha podobách. Rozlišujeme podle barvy, která je většinou v odstínech šedé, ale stále modernější jsou i křiklavější barvy, kupříkladu červená. Další dělení bychom si mohli vymezit podle materiálů, zámková dlažba je většinou vyráběna ze speciálních betonových směsí a u nás se tímto předmětem podnikání zabírají v současnosti již mnohé firmy, které nabízí svým zákazníkům velkou variabilitu služeb i produktů. A v neposlední řadě je pokládka zámkové dlažby spojena se samotnými tvary, které do sebe zapadají.