Nečekejte

I když se názory na zdravotní rizika v souvislosti s elektrosmogem stále různí, nebylo by moudré čekat na to, až se odborníci shodnou, zda elektromagnetické vlnění živé organismy opravdu poškozuje, či je to pouze jakási chiméra, o které se pouze spekuluje. Vzhledem k tomu, že k obrovskému nárůstu umělých zdrojů elektromagnetický polí dochází až v posledních desetiletích, čekat na to, až uplyne dostatečně dlouhá doba, která jejich škodlivý účinek definitivně prokáže, se nemusí vyplatit.

Jednejte

Existují společnosti zaštítěné vědeckými lékařskými kapacitami, které již dnes varují před škodlivými účinky umělého elektromagnetického záření, které může poškodit zejména zvláště citlivé jedince, u kterých kromě banálních bolestí hlavy, poruch spánku a depresí, může docházet také k rozvoji srdečních onemocnění a nádorového bujení. V souvislosti s elektrosmogem a mobilními telefony se stále častěji hovoří například o dětské leukémii a mozkových nádorech. Když už nic jiného, určitě se vyplatí alespoň účinná a levná ochrana před zářením mobilů, kterou vám nabízí náš e-shop.